Dny architektury v Hodoníně

2.září - 6.října 2019 Facebook

Letošní ročník

Letošní ročník reflektuje výroční rok 2019: 850 let od vzniku hodonínského hradu, 770 let od příchodu Lichtenštejnů na Moravu a 300 let od vzniku Lichtenštejnského knížectví. Program se bude odehrávat v Hodoníně, Valticích a Lednici s orientací na historii a současnost Lednicko-valtického areálu.

Image

Zámek Valtice

Festival se koná v Hodoníně již třetím ročníkem a jeho cílem je být nezaujatou otevřenou názorovou platformou zprostředkovávající vzájemný dialog o architektuře a veřejném prostoru mezi odborníky z řad architektů, historiků umění, památkářů, s místní politickou reprezentací a zainteresovanou veřejností.

Image

Rodinný dům v Hodoníně, Zdeněk Fránek

Výrazným aktérem udržujícím lichtenštejnskou krajinářskou tradici je současná Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici, založená roku 1895 knížetem Janem z Lichtenštejna jako vůbec první Vyšší ovocnicko-zahradnická škola v rakousko-uherské monarchii. Mendelova univerzita si rokem 2019 připomíná 100. výročí založení, z toho důvodu bude pozornost věnována i činnosti Zahradnické fakulty v Lednici.

Image

Hodonínský hrad/ tabáková továrna

V souvislosti s 850 let historie hodonínského hradu (dnešní bývalé tabákové továrny) se festival zaměří na renovaci okolí Staré Moravy a čtvrti Rybáře ve vztahu k zamýšlenému zřízením rekreačního přístaviště.

Image

Česká spořitelna Hodonín, Jiří Soukal, Beata Gistrová

Zaměříme se rovněž na historii hodonínského hradu a jeho možné potenciální využití v budoucnu. Speciální diskuze bude věnována i aktuálnímu tématu zřízení pozice městského architekta v Hodoníně.

Program

850 let Hodonínského hradu
300 let Lichtenštejského knížectví

2/9 - 4/10

výstava PO STOPÁCH LICHTENŠTEJNŮ A HABSBURKŮ NA JIŽNÍ MORAVĚ

Městská knihovna Hodonín, Národní třída 36
6/9 17:15

přednáška 850 let HISTORIE HODONÍNSKÉHO PANSTVÍ

Městská knihovna Hodonín, Národní třída 36, Hodonín
7/9 10:00

procházka PO STOPÁCH LICHTENŠTEJNŮ LEDNICKO-VALTICKÝM AREÁLEM

Čestný dvůr zámku Valtice, Zámek 1, Valtice
3/10 17:30

diskuze POTŘEBUJE HODONÍN MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA?

Obchodní akademie Hodonín, Velkomoravská 13, Hodonín
4/10 15:00

procházka STARÁ MORAVA a 850 let HODONÍNSKÉHO HRADU

u moravského sloupu, Masarykovo náměstí 2, Hodonín
4/10 17:30

diskuze HODONÍNSKÉ PŘÍSTAVIŠTĚ?

Ubytovna Kubra, Koupelní 1, Hodonín
5/10 14:00

procházka MODERNÍ ARCHITEKTURA V HODONÍNĚ

Dům kultury Hodonín, Horní Valy 6, Hodonín
5/10 16:30

diskuze LESOPARK DÚBRAVA

Moravské naftové doly, Úprkova 6, Hodonín
5/10 18:00

diskuze HODONÍNSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL

Moravské naftové doly, Úprkova 6, Hodonín

6/10 LICHTENŠTEJNSKÝ ROK


10:00

prohlídka SPECIÁLNÍ ARCHITEKTONICKÁ PROHLÍDKA ZÁMKU LEDNICE

u pokladen zámku Lednice, Zámek 1, Lednice

11:00

workshop 100 let MENDELU

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, Lednice

15:00

procházka VALTICE - REZIDENČNÍ MĚSTO LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽETE

u kašny na náměstí Svobody 21, Valtice

16:30

společenský večer (vstup na pozvánku)

Vinařství Obelisk, Valtice

Hodonínský architektonický manuál HAM

Za účelem větší popularizace architektonicky cenných staveb připravujeme po vzoru Brněnského architektonického manuálu (BAM) https://www.bam.brno.cz projekt Hodonínského architektonického manuálu (HAM), který doposud existuje pouze ve třech městech České republiky - Brně, Plzni a Litomyšli. Hodonín by se tak, coby další město, připojil k tomuto inovativnímu projektu. Cílem projektu je zmapování historicky a architektonicky cenných staveb na území Hodonína a jeho blízkého okolí z období 19. a 20. století společně se soudobou architekturou. Kromě provedení výběru staveb, zpracování stavebně historických průzkumů a vytvoření webové databáze, hodláme v konzultaci s architekty a památkáři navrhnout způsob ochrany a vhodné renovace objektů. Především ale projekt architektonického manuálu má sloužit k popularizaci architektonicky zajímavých objektů u veřejnosti, aby se zabránilo nevědomému poškozování objektů, které doposud nejsou nijak památkově chráněny.

Více informací

Sdružení pro architekturu a veřejný prostor zastřešuje regionální verzi celorepublikového festivalu Den architektury, který se při příležitosti mezinárodního dne architektury 1. 10. pořádá v 93 českých, moravských a slezských městech. Festival se koná v Hodoníně již třetím ročníkem a jeho cílem je být nezaujatou otevřenou názorovou platformou zprostředkovávající vzájemný dialog o architektuře a veřejném prostoru mezi odborníky z řad architektů, historiků umění, památkářů s místní politickou reprezentací a zainteresovanou veřejností. Festival popularizuje aktuální témata z oblasti architektury a památkové ochrany v Hodoníně a jeho okolí. Na festivalu se podílejí nejenom architekti a odborníci z Hodonínska a Břeclavska, ale hostují na něm i účastníci ze slovenské Skalice, Uherského Hradiště, Znojma nebo Brna, Prahy a Vídně.

Image

Ročník 2017

Vídeň Hodonínu

Nakolik Vídeň formovala hodonínskou architekturu a může být inspirací i pro současný Hodonín? Tímto se zabýval první ročník festivalu.

Program Více fotografií
Image

Ročník 2018

Hodonínský funkcionalismus

Jak se projevil rozpad monarchie a vznik Československa v meziválečné architektuře Masarykova Hodonína a v jakém stavu se dnes nacházejí prvorepublikové stavby ve městě? Tomuto tématu se věnoval druhý ročník festivalu.

Program Více fotografií

Sponzoři

Děkujeme sponzorům

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib